fbpx

Familierett

Har du funnet den rette og er klar for å ta neste steg, eller kanskje du skal flytte sammen med din utvalgte?

Med ekteskap kommer både juridiske rettigheter og plikter. Dette er rettigheter og plikter man bør tenke på både før man gifter seg og etter man har giftet seg.

Familierett tar for seg reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap og de økonomiske forholdene mellom ektefeller. Det er mange rettigheter og plikter som man bør tenke på både ved inngåelse av ekteskap og under ekteskapet. Familierett omfatter i vid forstand alle rettsregler som omfatter familieforhold. Det vil si forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn.

Nettjuristens tips

TIPS 1:
Lag klare avtaler dersom dere skal bli samboere. En samboerkontrakt kan være en fin løsning.

TIPS 2:
Vær bevisst på lover og regler når dere gifter dere. Hvem tar med hva inn i ekteskapet, hvem er eier hva, særeie og så videre.

TIPS 3:
Ved seperasjon og skilsmisse er det mange regler som enkelt kan misforstås. Sett deg godt inn i det juridiske, og snakk gjerne med en jurist eller advokat for å få klarhet og gode råd.