fbpx

Barnerett

En stor andel av befolkningen er barn, og barns liv er i likhet med voksnes liv, regulert av en rekke rettslige normer.