fbpx

Arv

Har du spørsmål om arv, testament og arverett?

Er det kanskje noen i familien som er gått bort og nå lurer dere på hvem som har krav på hva? Eller kanskje du ønsker å få opprettet et testament før du dør, slik at du med sikkerhet vet hva som skjer med dine gjenstander og rettigheter når du har gått bort? 

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til lovens regler om arverekkefølge og/eller i henhold til disposisjoner som er gjort ved testament.

Man skiller i arveretten mellom legalarvinger og testamentsarvinger. Legalarvinger er arvinger som på grunn av sitt slektskap med avdøde arver automatisk etter loven, uavhengig av om de er begunstiget av testament eller ikke. Avdøde kan imidlertid gjennom testament velge å gi arv til andre enn de som automatisk vil arve etter loven. Personer som er begunstiget i testament kalles for testamentsarvinger. 

Nettjuristens tips

TIPS 1:
Sørg for å ha et testament.

TIPS 2:
Snakk om testament med dine foreldre. Kanskje kan forskudd på arv være en mulighet. Sjekk regler for skatt og omkostninger med forskuddsarv eller arv.

TIPS 3:
Sett deg inn i lover og regler rundt testament og fordeling av arv.